DWAT

Deze afkorting staat voor Deadweight All Told (DWAT). Dit is het bruto draagvermogen van een schip en drukt de hoeveelheid goederen uit die het schip kan laden, inclusief de voorraden, de smeerolie en de brandstoffen.

Het staat ook voor het verschil tussen de geladen en de ledige waterverplaatsing. Wanneer men spreekt van draagvermogen of DWT, bedoelt men meestal DWAT.