Drie keer metend

Drie keer metend is de term om bij wegtransport aan te geven dat de zending volumineus is ten opzichte van het gewicht. Deze omrekenfactor bij deelladingen in het wegtransport is ontstaan om het onderscheid tussen volume en gewicht te overbruggen. Immers, 1000 kg veren vraagt een groter volume vragen dan 1000 kg lood. Om dit onderscheid toch gelijk te kunnen belasten, heeft men omrekenfactoren afgesproken. Bij wegvervoer komt 1 cbm overeen met 333 kg (3 x metend). Dit heet volumegewicht. Het hoogste gewicht (volume of feitelijk) wordt belast.