Douanestop

Weegstop, multistop, douanestop zijn termen binnen het wegtransport om een extra behandelingsadres aan te geven. Normaal vervoer gaat van laadplek A naar losplek B. Vaak echter vinden er in opdracht van de opdrachtgever extra handelingen met betrekking tot de lading plaats. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van het geladen gewicht bij verschillende bulkprodukten of aan het voldoen van douaneverplichtingen.

Omdat de transportprijs meestal afgestemd is op alleen vervoer van A naar B, worden de extra kosten van deze extra stop worden gedekt door de multi-stop. De reguliere multi-stopkosten zijn gebaseerd op een stop op route.