Disbursements

Onder disbursements verstaan we alle uitgaven die agenten in een haven doen ten behoeve van het schip. Denk hierbij bijvoorbeeld aan havenrechten, laad- en loskosten, sleepboten en proviand.

In zeeverzekeringspolissen heeft de uitdrukking ‘disbursements’ betrekking op alle uitgaven van de rederij voor aanvang van de reis, zoals kosten voor bunkers, proviand, inventaris, uitgaande havenrechten, enzovoorts.