Directe vertegenwoordiging

In de Europese regelgeving is het mogelijk om aangiften voor douaneregelingen te doen als direct vertegenwoordiger. Dit betekent dat deze aangifte op naam en voor rekening van een ander wordt gedaan. De aangever heeft door directe vertegenwoordiging de mogelijkheid met een machtiging een vertegenwoordiger aan te stellen. Dit is meestal de expediteur.

Daarmee verlegt de aangever/vertegenwoordigde het recht van de aanwezigheid en wat hiervoor over het berichtenverkeer is bepaald naar de vertegenwoordiger. In de standaardmachtiging staat vermeld dat de vertegenwoordiger alle handelingen uitvoert die betrekking hebben op de aangifte.

Warehousing & Customs

Meer over activiteit