DGPS

Deze afkorting staat voor Differential Global Positioning System.

DGPS is een systeem dat differentiaalcorrecties berekent om de positienauwkeurigheid van GPS te verbeteren. Het maakt gebruik van een referentieontvanger waarvan de positie bekend is. Bij de referentieontvanger worden de verschillen tussen de bekende positie en de met GPS berekende positie berekend, waarna de afwijkingen naar andere ontvangers verzonden worden. De berekende posities van die ontvangers wordt vervolgens gecorrigeerd, waardoor een nauwkeurigheid van ongeveer 2 meter behaald kan worden.