Delivered Ex Ship

Deze incoterm is vervallen per 01 januari 2011.

Delivered Ex Ship (DES) betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, niet ingeklaard, ter beschikking van de koper zijn gesteld aan boord van het schip in de genoemde bestemmingshaven. De kosten en risico’s verbonden aan het vervoer naar die bestemmingshaven komen volledig voor rekening van de verkoper.

De term DES dient alleen voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.