Delivered Ex Quay

Deze incoterm is vervallen per 01 januari 2011.

Delivered Ex Quay (DEQ) inclusief rechten betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen, ingeklaard, aan de koper beschikbaar heeft gesteld op de kade (laadsteiger) in de genoemde bestemmingshaven. De risico’s en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige lasten verbonden aan het aldaar afleveren van de goederen, komen volledig voor rekening van de verkoper.