Deadweight All Told

Deadweight all told (DWAT) of het bruto draagvermogen van een schip drukt de hoeveelheid goederen uit die het schip kan laden, inclusief de voorraden, de smeerolie en de brandstoffen. Het geeft ook het verschil aan tussen de geladen en de ledige waterverplaatsing. Wanneer men spreekt van draagvermogen of DWT, bedoelt men meestal DWAT.