DDU

Deze incoterm is per 01 januari 2011 vervallen en vervangen door DAP of DAT.

Delivered Duty Unpaid (DDU) betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen beschikbaar zijn gesteld in de genoemde plaats in het land van invoer. De verkoper draagt de kosten en risico’s verbonden aan het vervoer daarheen, met uitzondering van rechten, belastingen en overige bij invoer verschuldigde officiĆ«le heffingen, en van de kosten van de te vervullen douaneformaliteiten.

Als de partijen willen dat de verkoper de douaneformaliteiten vervult en de daaruit voortvloeiende kosten en risico’s draagt, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen. Indien de partijen sommige bij invoer van de goederen verschuldigde kosten (zoals belasting op toegevoegde waarde (BTW) ) onder de verplichtingen van de verkoper willen brengen, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden vandie strekking toe te voegen: Franco exclusief rechten, inclusief BTW … (overeengekomen bestemmingsplaats).