DDP

Delivered Duty Paid (DDP)/Franco inclusief rechten (overeengekomen plaats van bestemming) is een niet-maritieme conditie. De overgang van kosten en de overdracht van het risico vinden plaats nadat de goederen, ingeklaard rechten betaald maar niet gelost, ter beschikking zijn gesteld van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, ingeklaard en invoerbelastingen betaald, niet gelost ter beschikking staan van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.

(bron: Incoterms 2010)

incoterms