DAP

Delivered at Place, DAP, (overeengekomen plaats van bestemming) is een non-maritieme conditie. De overgang van kosten en risico vindt plaats nadat de goederen, niet ingeklaard en gelost uit het aankomende vervoermiddel, ter beschikking zijn gesteld van de koper op een overeengekomen plaats van bestemming. Die plaats kan ook het niet geloste schip zijn.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, gelost uit het aankomende vervoermiddel en niet ingeklaard, ter beschikking staan op de overeengekomen plaats van bestemming. DAP vervangt de condities DAF, DES en DDU.

(bron: Incoterms 2010)

incoterms