Dangerous Goods Declaration

Deze Gevaarlijke Goederen Verklaring (DGD) dient de verlader aan de rederij te verstrekken conform de IMDG regels. Op basis van deze gegevens bepaalt de rederij of de goederen voor transport geaccepteerd kunnen worden. Indien deze gegevens niet tijdig en correct worden aangeleverd, kan de rederij de lading weigeren.

Speciaal Transport

Meer over activiteit