Conventionele verscheping

Conventionele verscheping: goederen die door uitzonderlijk grote afmetingen of gewicht niet in of op een container per (zee)schip getransporteerd kunnen worden. Als deze goederen per speciaal (lees: niet container-) schip getransporteerd worden, spreken we over conventionele verscheping. Zodra het zeetransport toch per containerschip geschiedt, spreekt men over breakbulk verscheping.

Speciaal Transport

Meer over activiteit