CMR

Voor vervoer over de weg, is het CMR-document verplicht. CMR staat voor ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route’. Dit is een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen; afzender, vervoerder en geadresseerde. Een CMR is niet verhandelbaar.