CFR

CFR is de afkorting voor Cost and Freight.

De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. Critical points voor kosten en risico overdracht zijn gelijk, net als bij FOB. De scheepsreling, van oudsher een symbolische grens tussen verkoper en koper, is afgeschaft.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de verkoper zelf aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. Dus net als bij FOB.

(bron: Incoterms 2010)

incoterms