C&F

Cost and Freight betekent dat de verkoper de kosten en vracht moet betalen om de goederen naar de genoemde bestemmingshaven te brengen. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, en ook dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven.

De term C&F verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.