CETA

Het Comprehensive Economic Trade Agreement, CETA, is het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU.

Op 21 september 2017 zal dit in werking treden.

Het handelsverdrag zorgt voor verlaagde of afgeschafte invoerrechten voor Canada. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de exporteur de preferentiële EU-oorsprong van de goederen aantonen.

Voor zendingen onder € 6.000 mogen exporteurs zelf een factuurverklaring afgeven. Voor zendingen van meer dan € 6.000 moet de exporteur zich registreren als geregistreerde exporteur (REX).