Carriage and Insurance Paid to

Carriage and Insurance Paid to/Vrachtvrij inclusief verzekering tot (overeengekomen plaats van bestemming), is een non-maritieme conditie. De overgang van kosten vindt plaats nadat de goederen zijn afgeleverd op de plaats van bestemming. Overdracht van risico vindt plaats nadat de verkoper de goederen ten vervoer heeft aangeboden aan en onder de hoede gesteld zijn van de door hemzelf aangewezen vervoerder (zoals bij FCA en CPT).

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra hij de goederen onder de berusting heeft gesteld van de (eerste) vervoerder die hij zelf heeft aangewezen en met name heeft genoemd. Dit betekent voor een FCL meestal het moment dat de goederen zijn geladen in het uitgaande vervoermiddel in de fabriek of op het terrein van de verkoper. Voor een LCL is dat meestal het moment dat de verkoper de goederen heeft afgeleverd in de daartoe bestemde groupageloods.

De verzekerde waarde van de goederen is normaal 110% van de factuurwaarde.

(bron: Incoterms 2010)

Container Transport

Meer over activiteit