C-sum douaneloods

Een douane-entrepot type C (C-sum douaneloods) is een particulier douane-entrepot. Dat wil zeggen dat alleen de beheerder van het douane-entrepot (entreposeur) er goederen in kan opslaan. Die goederen hoeven overigens niet zijn eigendom te zijn; hij kan ook voor anderen goederen opslaan. Ook dan blijft de entreposeur tegenover de douane verantwoordelijk voor de opgeslagen goederen. De entreposeur is ook degene die een zekerheid moet stellen bij de douane.

Omdat er door de douane fysieke controleactiviteiten plaatsvinden, moet een douane-entrepot type C in de buurt van een douanekantoor gevestigd zijn. Als de douane aan de hand van de voorraadadministratie meer administratieve controle kan verrichten, dan is de vestigingsplaats minder belangrijk.

De douane oefent bij een douane-entrepot type C zowel fysiek als administratief toezicht uit. De mate van betrouwbaarheid die de voorraadadministratie biedt, bepaalt welke vorm van toezicht wordt uitgeoefend. Naarmate de voorraadadministratie meer waarborgen biedt, zal meer administratief toezicht worden uitgeoefend en zullen de goederenbewegingen met name administratief worden gevolgd. Als de voorraadadministratie minder waarborgen biedt, dan zal met name fysiek toezicht worden uitgeoefend.

Bij een douane-entrepot type C moet een voorraadadministratie worden bijgehouden door de beheerder. Alle in- en uitslagen moeten in de voorraadadministratie worden opgenomen.

Container Freight Station

Meer over activiteit