BTW 0%

In tegenstelling tot BTW op goederen bij invoer, wordt er BTW 0% belast over de dienstverlening bij invoer. Dat wil zeggen; op de eerste activiteit na invoer wordt BTW 0% belast.

Voor sommige producten en diensten geldt een (gedeeltelijke of gehele) vrijstelling. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van een nultarief. Het nultarief en de vrijstelling zijn niet hetzelfde. Bij prestaties die belastbaar zijn tegen het nultarief heeft de ondernemer recht op aftrek van de in rekening gebrachte voorbelasting, terwijl de vrijgestelde ondernemer deze aftrek ontbeert. Het (fiscaal relevante) verschil tussen beide manifesteert zich dan ook met name indien er zich na deze schakel in de productiekolom nog een andere schakel bevindt die met BTW moet factureren. In plaats van het nultarief is het dan ook beter te spreken over de vrijstelling met recht op vooraftrek. In de praktijk komt dit bij invoer overeen met alle handelingen die nodig zijn de goederen in het eerste magazijn te ontvangen.

Ook op exporthandelingen naar buiten de EU wordt BTW 0% geheven. In de praktijk geldt dit voor alle handelingen na vertrek uit het magazijn.

Warehousing & Customs

Meer over activiteit