Belasting Toegevoegde Waarde

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is een belasting die een overheid heft op de aanschaf van producten of diensten. BTW is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast. De producenten en leveranciers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van de BTW, en vervolgens moeten zij dit bedrag aan de staat voldoen.

Warehousing & Customs

Meer over activiteit